Ročný archív: 2016


Minútové karhanie

Prejsť do obchodu a zakúpiť knihu Autorovi tejto knihy sa podarilo popísať užitočnú a praktickú metódu, ktorá môže slúžiť rodičom, starým rodičom, učiteľom a ďaľším osobám pracujúcimi s deťmi a dospievajúcimi ako návod a pomôcť im úspešne vychovávať deti. Ním vyvinutá metóda „karhania“ vychádza z komunikácie a prístupu k dieťaťu. […]


Ako sa stať kráľm svojho sveta

Ako sa stať kráľom svojho sveta – Sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa a jeho dôležitosť vo výchove, 2016/2017

Odborno-metodický seminár pre učiteľky MŠ a odborných zamestnancov predprimárneho vzdelávania   Dátum konania školský rok 2016/2017 Miesto konania Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Banská Bystrica, Žilina, Prešov Organizátor AT PUBLISHING, s.r.o. Účastnícky poplatok podľa miesta konania a počtu prihlásených, 10 až 18 € Cieľová skupina učiteľky materských skôl, odborní zamestnanci pre […]


Uplatňovanie prvkov etickej výchovy, výchova sebapoznávaním a práca s denníkom na hodinách slovenského jazyka a literatúry, Poprad 5.5.2016

Odborno-metodický seminár pre učiteľov 1. a 2. stupňa základných škôl, vychovávateľov ŠKD, CVČ a odborných zamestnancov primárneho a nižšieho stredného vzdelávania   Dátum a čas 5. mája 2016 od 13:00 do 17:00 hod. Miesto konania Účelové zariadenie MPSVR SR, Bernolákova ul. 112, Poprad (vedľa hotela Poprad) Organizátor AT PUBLISHING, s.r.o. […]