Minútové karhanie


Minútové karhanie

Prejsť do obchodu a zakúpiť knihu

Autorovi tejto knihy sa podarilo popísať užitočnú a praktickú metódu, ktorá môže slúžiť rodičom, starým rodičom, učiteľom a ďaľším osobám pracujúcimi s deťmi a dospievajúcimi ako návod a pomôcť im úspešne vychovávať deti.

Ním vyvinutá metóda „karhania“ vychádza z komunikácie a prístupu k dieťaťu. Kniha ju popisuje zrozumiteľným a ľahko pochopiteľným spôsobom. Minútové karhanie je jednoduchá metóda, ktorú je ľahké si osvojiť, funguje u detí každého veku (18 mesiacov – 18 rokov). Je dôrazná, autoritatívna a pritom vľúdna a láskyplná. Mení nežiadúce správanie na vhodné. Je jedinečným nástrojom pre rodičov, starých rodičov a učiteľov – pretože funguje.

Jeho princíp výchovy detí vychádza z predpokladu, že dobrá výchova je podstatou vzdelávacieho procesu, v ktorom sa deti učia fungovať ako šťastní a plnohodnotní členovia spoločnosti.

Dr. Gerald E. Nelson je detský psychiater, teraz už na dôchodku, ktorý vyvinul metódu „minútového karhania“, aby pomohol rodinám, ktoré majú problémy s výchovou detí. Za tridsať rokov naučil minútové karhanie tisícky rodičov, starých rodičov, učiteľov a ďalších osôb pracujúcich s deťmi a dospievajúcimi. Jeho princíp výchovy detí vychádza z predpokladu, že dobrá výchova je podstatou vzdelávacieho procesu, v ktorom sa deti učia fungovať ako šťastní a plnohodnotní členovia spoločnosti.

Kniha vyšla v preklade vo vydavateľstve D. T. Studio v roku 2015 a môžete si ju kúpiť v našom internetovom obchode.