Denný archív: 17. apríla 2016


Ako sa stať kráľom svojho sveta – Sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa a jeho dôležitosť vo výchove, 2016/2017

Odborno-metodický seminár pre učiteľky MŠ a odborných zamestnancov predprimárneho vzdelávania   Dátum konania školský rok 2016/2017 Miesto konania Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Banská Bystrica, Žilina, Prešov Organizátor AT PUBLISHING, s.r.o. Účastnícky poplatok podľa miesta konania a počtu prihlásených, 10 až 18 € Cieľová skupina učiteľky materských skôl, odborní zamestnanci pre […]

Ako sa stať kráľm svojho sveta