Marec mesiac kníh


Počas mesiaca marec ponúkame nasledujúce knihy z nášho vydavateľstva so zľavou 15 až 50 %.

S veršíkmi na dlani, zľava 50 %

Pestrofarebné rozprávky a príbehy, zľava 30%

Škriatkovia pomáhajú deťom – Motivačné a sebapoznávacie rozprávky, zľava 30%

Som kráľom svojho sveta – Spoznaj sám seba a porozumieš ostatným, zľava 30%

Dážď, alebo hasiči? Etická výchova pre základné školy, zľava 30%

Dúhové pesničky pre spevavé detičky, zľava 30%

Uplatňovanie prvkov etickej výchovy a práca s denníkom na hodinách slovenského jazyka a literatúry, zľava 15%

Svet rozprávok, zľava 15%