Semináre


Organizujeme odborné semináre pre učiteľov materských škôl, základných škôl, vychovávateľov ŠKD, CVČ a odborných zamestnancov primárneho a predprimárneho vzdelávania.

Aktuálna ponuka

Momentálne nepripravujeme žiadne semináre.

Uskutočnené semináre

Kreatívne podnecuje kreatívne – radosť z písania, Bratislava 15.11.2016

Prebudiť kreativitu v danom okamihu je výzvou aj pre dospelého človeka. Dosiahnuť tento jav u detí – a zvlášť pri tvorivom písaní – ...
Ako sa stať kráľm svojho sveta

Ako sa stať kráľom svojho sveta – Sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa a jeho dôležitosť vo výchove, 2016/2017

Odborno-metodický seminár pre učiteľky MŠ a odborných zamestnancov predprimárneho vzdelávania Dátum konania školský rok 2016/2017 Miesto konania Bratislava, Trnava, Nitra, ...
Odborno-metodický seminár pre učiteľov 1. a 2. stupňa základných škôl, vychovávateľov ŠKD, CVČ a odborných zamestnancov primárneho a nižšieho stredného ...