pripravovaný


Kreatívne podnecuje kreatívne – radosť z písania, Bratislava 15.11.2016

Prebudiť kreativitu v danom okamihu je výzvou aj pre dospelého človeka. Dosiahnuť tento jav u detí – a zvlášť pri tvorivom písaní – sa kvôli ich hravosti môže zdať nemožné. Ale práve hravosť usmernená podnetmi vnímavého pedagóga umožňuje vznik skutočných malých umeleckých diel, pre ktoré by sa nehanbili ani profesionálni spisovatelia. Seminár odhaľuje […]


Ako sa stať kráľm svojho sveta

Ako sa stať kráľom svojho sveta – Sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa a jeho dôležitosť vo výchove, 2016/2017

Odborno-metodický seminár pre učiteľky MŠ a odborných zamestnancov predprimárneho vzdelávania   Dátum konania školský rok 2016/2017 Miesto konania Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Banská Bystrica, Žilina, Prešov Organizátor AT PUBLISHING, s.r.o. Účastnícky poplatok podľa miesta konania a počtu prihlásených, 10 až 18 € Cieľová skupina učiteľky materských skôl, odborní zamestnanci pre […]