uskutočnený


Uplatňovanie prvkov etickej výchovy, výchova sebapoznávaním a práca s denníkom na hodinách slovenského jazyka a literatúry, Poprad 5.5.2016

Odborno-metodický seminár pre učiteľov 1. a 2. stupňa základných škôl, vychovávateľov ŠKD, CVČ a odborných zamestnancov primárneho a nižšieho stredného vzdelávania   Dátum a čas 5. mája 2016 od 13:00 do 17:00 hod. Miesto konania Účelové zariadenie MPSVR SR, Bernolákova ul. 112, Poprad (vedľa hotela Poprad) Organizátor AT PUBLISHING, s.r.o. […]