Ako sa stať kráľom svojho sveta – Sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa a jeho dôležitosť vo výchove, 2016/2017


Odborno-metodický seminár pre učiteľky MŠ a odborných zamestnancov predprimárneho vzdelávania

Ako sa stať kráľm svojho sveta

 

Dátum konania
školský rok 2016/2017

Miesto konania
Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Banská Bystrica, Žilina, Prešov

Organizátor
AT PUBLISHING, s.r.o.

Účastnícky poplatok
podľa miesta konania a počtu prihlásených, 10 až 18 €

Cieľová skupina
učiteľky materských skôl, odborní zamestnanci pre predprimárne vzdelávanie

Obsah seminára

Prednáška Spoznaj sám seba a porozumieš ostatným
Mgr. Darina Vranová
Úvodná teória, teoreticko-odborné a metodické informácie.

Prednáška Sebapoznanie a jeho vloženie do výchovy
Mgr. Darina Vranová
Výchovné možnosti využitia motivačných a sebapoznávacích rozprávok Škriatkovia pomáhajú deťom, tvorivých denníkov v edukácii.

Prednáška Využitie rozprávok a tvorivých denníkov pri výchove sebapoznávaním v edukačnom procese MŠ alebo Ako sa stať kráľom svojho sveta
Mgr. Zlatica Holíková
Metodické informácie, námety, konkrétne cvičenia pre praktické využitie vo výchovno-vzdelávacom procese.

Počas semináre budete mať možnosť zakúpiť si rôzne odborné a metodické publikácie a pomôcky.