ostatné vydavateľstvá


Zdravé nôžky – Hravé, ale vážne cvičenie pre deti

Publikácia “Zdravé nôžky” obsahuje 25 motivačných kariet s 25 cvikmi + 1 kartu, ktorá vás navedie ako pracovať s deťmi. Na jednej strane nájdete obrázok a ikonu pre rýchlu identifikáciu karty a cviku, a na druhej strane riekanku pre ľahšie zapamätanie a motiváciu detí, ako i podrobný popis cviku či […]


Minútové karhanie

Prejsť do obchodu a zakúpiť knihu Autorovi tejto knihy sa podarilo popísať užitočnú a praktickú metódu, ktorá môže slúžiť rodičom, starým rodičom, učiteľom a ďaľším osobám pracujúcimi s deťmi a dospievajúcimi ako návod a pomôcť im úspešne vychovávať deti. Ním vyvinutá metóda „karhania“ vychádza z komunikácie a prístupu k dieťaťu. […]