Kreatívne podnecuje kreatívne – radosť z písania, Bratislava 15.11.2016


tvorive_pisanie_seminar

Prebudiť kreativitu v danom okamihu je výzvou aj pre dospelého človeka. Dosiahnuť tento jav u detí – a zvlášť pri tvorivom písaní – sa kvôli ich hravosti môže zdať nemožné. Ale práve hravosť usmernená podnetmi vnímavého pedagóga umožňuje vznik skutočných malých umeleckých diel, pre ktoré by sa nehanbili ani profesionálni spisovatelia. Seminár odhaľuje podstatu takéhoto spôsobu práce s deťmi cez konkrétne praktické príklady, s ktorými účastníci budú môcť experimentovať aj samostatne. Seminár je určený všetkým, ktorí chcú podnietiť kreativitu v literárnej tvorbe u detí, iných, ale aj u seba samých.

Seminár je určený všetkým, ktorí sa zaujímajú o výučbu tvorivého písania. Zvlášť je vhodný pre učiteľov 1. a 2. stupňa základných škôl a základných umeleckých škôl, vychovávateľov ŠKD a CVČ, ako aj odborných zamestnancov primárneho a nižšieho stredného vzdelávania.

Dátum a čas
15. novembra 2016 od 13:00 do 16:30 hod.

Miesto konania
ACSS, spol. s r.o., Cukrová 14, 813 39 Bratislava

Organizátor
AT PUBLISHING, s.r.o.

Účastnícky poplatok
9 €

Cieľová skupina
učitelia 1. a 2. stupňa základných škôl, základných umeleckých škôl, vychovávatelia ŠKD, CVČ, odborní zamestnanci primárneho a nižšieho stredného vzdelávania

Lektor
Aleksandra Vranić má dlhoročné skúsenosti vo výučbe tvorivého písania a dramatiky. Svoju metódu ústretového prístupu k deťom vyložila v knihe Tvorivé písanie s prvkami tvorivej dramatiky riadené potrebami detí. Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského skončila magisterské štúdium slovenského jazyka a literatúry, v rámci ktorého skúmala rozvoj modernej drámy na Slovensku. Venuje sa vlastnej tvorbe a herectvu.

Počas seminára budete mať možnosť kúpiť si knihy z nášho vydavateľstva s 15 % zľavou.

Na seminár je potrebné sa z organizačných a kapacitných dôvodov vopred prihlásiť.

 

Prihláška

Kapacita seminára je už naplnená.