Dúhové pesničky pre spevavé detičky


Dúhové pesničky pre spevaveé detičky

Prejsť do obchodu a zakúpiť knihu

Spevník detských piesní obsahuje 30 piesní s notovým záznamom a doprovodom.

Piesne sú vhodné pre deti od 3 do 9 rokov, zaspievať si ich môžu aj staršie či mladšie vekové kategórie. Tónový rozsah piesní je v rozpätí hlasového fondu detí v tomto veku. Bohato farebne ilustrovaný text piesní tvoria jednoduché rýmujúce sa verše. Textom sa deti učia a poznávajú svet prírody, svet zvierat, bežné veci, ktoré ich obklopujú, dopravné prostriedky, ako zdravo žiť, ale aj prosociálne vzťahy.

Cieľom vydania spevníka je obohatiť piesňový repertoár detí predškolského veku, mladšieho školského veku, žiakov základných umeleckých škôl o nové doteraz nepublikované piesne.

K spevníku vyšlo v roku 2014 aj CD s nahrávkami 12 vybraných piesní.

Kniha vyšla v roku 2013 v našom vydavateľstve a môžete si ju kúpiť v našom internetovom obchode.